Ο ναός κτίστηκε το 1914, πιθανώς στη θέση προγενέστερου ναού αφιερωμένου στον τοπικό άγιο Ειρηνικό. Ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης δρομικής βασιλικής και καλύπτεται από οξυκόρυφη καμάρα με δύο ενισχυτικά τόξα. Μετά το 1974 ο ναός βεβηλώθηκε και μετατράπηκε σε «πολιτιστικό κέντρο».

Collection


Αι Μυροφόραι Γυναίκες. Η τοιχογραφία αυτή είναι του Όθωνα Γιαβόπουλου και χρονολογείται γύρω στο 1919. Παριστάνει τις Μυροφόρες γυναίκες. Μια καθαρά αναγεννησιακή τεχνοτροπία την οποία χρησιμοποιεί σε όλες τις τοιχογραφίες του εντός του ναού της Παναγίας της Χρυσολοφίτισσας στη Λόφου.

Collection


The cathedral of Morphou, this church was built in the 16th century on the remains of older churches according to the Franco-byzantine style. After 1974, the church was converted into a museum. In 2009 the altar was restored and partial repair works were undertaken on the building upon the initiative of the Holly Bishopric of Morphou.

Collection


The cathedral of Morphou, this church was built in the 16th century on the remains of older churches according to the Franco-byzantine style. After 1974, the church was converted into a museum. In 2009 the altar was restored and partial repair works were undertaken on the building upon the initiative of the Holly Bishopric of Morphou.

Collection