Αψίδα

Browse Items (879 total)

Πρόγραμμα Επίδειξις Φυσικής Αγωγής της Γυμναστικής Ακαδημίας Λεμεσού υπό την προστασία του Ιατρικού Τμήματος, Μάρτιος 1949 στο Μαγικό…

Μιχαλάκης Παφίτης, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στην Εθνική Φρουρά Κύπρου.

Μιχαλάκης Παφίτης, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στην Εθνική Φρουρά Κύπρου.

Γεώργιος Αραβής και Στέλιος Ευαγγέλου στην Λεμεσό.

Φωτογραφία του Στέλιου Ευαγγέλου κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στην Εθνική Φρουρά Κύπρου.

Σταυρούλα Πέτρου, θεία του Στέλιου Ευαγγέλου.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2