Πρόγραμμα Επίδειξις Φυσικής Αγωγής της Γυμναστικής Ακαδημίας Λεμεσού υπό την προστασία του Ιατρικού Τμήματος, Μάρτιος 1949 στο Μαγικό Παλάτι, Γιορδαμλή, Ρεξ και Ηραίον. Τυπογραφείο Ευδώρας Ρούσου, Λεμεσός.

Collection