Αψίδα

Browse Items (39 total)

Στρατιώτες από τα Κελοκέδαρα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στον κυπριακό στρατό. Διακρίνεται ο Χαράλαμπος Κυριάκου μαζί μ' ένα …

Στρατιώτες από τα Κελοκέδαρα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στον κυπριακό στρατό. Διακρίνονται: Χαράλαμπος Χαραλάμπους Κυριάκου…

Στέλιος Ευαγγέλου στο φυλάκιο Αυλώνας στην επαρχία Λευκωσίας, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στην Εθνική Φρουρά Κύπρου.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2