Άρθρο της εφημερίδας "Ελευθερία":
"Η περι το Κυπριακόν διπλωματική δραστηριότης των Αγγλοαμερικανών. Βρεττανία και Ην. Πολιτείαι δεν είναι διατεθειμέναι όπως ασκήσουν πίεσιν επί των Τούρκων", 21 Φεβρουαρίου 1965.


Date:

Alternative Title:

Abstarct:

Source:

Εφημερίδα "Ελευθερία" 21 Φεβρουαρίου 1965

Publisher:

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor :

Type:

Text

Format:

JPG

Item Identification:

MSC1 (79)

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Relation:

Is part of:


Citation

Monica (Mona) Soteriades and Μόνικα (Μόνα) Σωτηριάδου, “"Η περι το Κυπριακόν διπλωματική δραστηριότης των Αγγλοαμερικανών",” Αψίδα, accessed June 1, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/32429.

Geolocation