Άρθρο της εφημερίδας "Ο Φιλελεύθερος":
"Η Τουρκία δεν αστιεύεται με τας απειλάς κατά της Ελλάδος, λέγουν οι Αγγλοσάξωνες. Ο κ. Σωτηριάδης απαντά εις τους "Τάϊμς", 24 Απριλίου 1965.

Collection


Άρθρο της εφημερίδας "Ο Φιλελέυθερος": Πιέζουσα την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως παρέμβη. Οι Αμερικάνοι αγωνίζονται απεγνωσμένως δια να μην προμηθευθή οπλισμόν η Κύπρος", 19 Μαρτίου 1965.

Collection


Άρθρο της εφημερίδας "Ελευθερία":
"Η περι το Κυπριακόν διπλωματική δραστηριότης των Αγγλοαμερικανών. Βρεττανία και Ην. Πολιτείαι δεν είναι διατεθειμέναι όπως ασκήσουν πίεσιν επί των Τούρκων", 21 Φεβρουαρίου 1965.

Collection


Άρθρο της εφημερίδας " Ελευθερία" :
"Προσπάθεια Συγκαλύψεως της αλήθειας. Η κωλυσιεργός Ανθελληνική Τακτική των "Τάϊμς" του Λονδίνου" , 25 Σεπτεμβρίου 1964.

Collection