Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' στο Σανατόριο Κυπερούντας. Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά αστυνομικός Φρουράς, Δρ. Β. Βασιλόπουλος, Λουκία Παύλου, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ', Υπ.Φρουράς Ν. Θρασυβούλου, Ρεβέκκα Χρ. Καννάουρου (πίσω ο αρχιπρόσκοπος Μιχάλης Ι. Ππαλάζη).

Collection