Μόνικα (Μόνα) Σωτηριάδου, Έντυπα
77 items in collectionΚρυπτογραφήσις και Αποκρυπτογράφησις των Κωδικών της Ε.Ο.Κ.Α


"Η περι το Κυπριακόν διπλωματική δραστηριότης των Αγγλοαμερικανών"


" Ο κ. Άντης Σωτηριάδης εδέχθη τον Γ.Γ της Κοινοπολιτείας"


"Υπέρ της Αυτοδιαθέσεως, Αμετάβλητος η Ιορδανική θέσις έναντι της Κύπρου"


"Το χρονικό του επικού τετραετούς αγώνος. Συνταρακτικαί περιπέτειαι μιας ηρωϊκής ομάδος ανταρτών εις τον Πενταδάκτυλο"


Τιμητικός Τίτλος Βατικανού προς τον κ. Άντη Σωτηριάδη: Ordo Sancti Gregorii Magni


" Ο Ελληνισμός της Κύπρου θα πατάξει αμειλίκτως τους εχθρούς του κυπριακού λαού"


" Εν πλήρει ασφάλεια ο Πρόεδρος Μακάριος εις περιοχήν μακράν των ταραχών εν Νιγηρία"