Αψίδα

Μόνικα (Μόνα) Σωτηριάδου, Έντυπα

Dublin Core

Title

Μόνικα (Μόνα) Σωτηριάδου, Έντυπα

Items in the Μόνικα (Μόνα) Σωτηριάδου, Έντυπα Collection

Κρυπτογραφήσις και Αποκρυπτογράφησις των Κωδικών της Ε.Ο.Κ.Α (Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας Κύπρου). Υπάρχουν οδηγίες να καταστραφεί,…

Άρθρο της εφημερίδας "Ελευθερία":
"Η περι το Κυπριακόν διπλωματική δραστηριότης των Αγγλοαμερικανών. Βρεττανία και Ην. Πολιτείαι δεν…

Άρθρο της εφημερίδας "Ο Φιλελεύθερος":
" Ο κ. Άντης Σωτηριάδης εδέχθη τον Γ.Γ της Κοινοπολιτείας", 5 Σεπτεμβρίου 1965.

Άρθρο της εφημερίδας "Ο Φιλελεύθερος" :
"Υπέρ της Αυτοδιαθέσεως, Αμετάβλητος η Ιορδανική θέσις έναντι της Κύπρου", 25 Σεπτεμβρίου 1965.

"Το χρονικό του επικού τετραετούς αγώνος. Συνταρακτικαί περιπέτειαι μιας ηρωϊκής ομάδος ανταρτών εις τον Πενταδάκτυλο." Εφημερίδα…

Ο πάπας Ιωάννης απένειμε στον κ. Άντη Σωτηριάδη τον τιμητικό τίτλο του Βατικανου, "Ιππότης του Τάγματος Γρηγορίου του Μεγάλου ", το 1962. Ο κ.…

Άρθρο της εφημερίδας " Το Βήμα" :
" Ο Ελληνισμός της Κύπρου θα πατάξει αμειλίκτως τους εχθρούς του κυπριακού λαού", 2 Ιουλίου 1965.

Άρθρο της εφημερίδας "Ο Φιλελεύθερος":
" Εν πλήρει ασφάλεια ο Πρόεδρος Μακάριος εις περιοχήν μακράν των ταραχών εν Νιγηρία", 16 Ιανουαρίου…

Collection Tree