Αψίδα

Browse Items (946 total)

  • Type is exactly "Text"

Ο Ιάκωβος Σεργίου κατέγραφε ύμνους αφιερωμένους στην Παναγία και τον Άγιο Λάζαρο.

Το Ευαγγέλιο εκδόθηκε απο τον Ανδρέα Ιουλιανό στη Βενετία το 1681. Σήμερα το Ευαγγέλιο φυλάσσεται στο Θησαυροφυλάκιο Εικόνων και Σκευών…

Αυτό το βιβλίο δεν το έγραψε αυτός που το υπογράφει. Το έγραψαν όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό, ανεξάρτητα με τις πόσες συμμετοχές και τις…

Το βιβλίο καταγράφει την ιστορία της Κυπερούντας από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα, και παραθέτει ανάλυση και σύνθεση των…

The bibliography related to the Antikythera Mechanism

The text describes how the Antikythera Mechanism simulates the movements of the system Moon-Earth-Sun (i.e. the elliptical orbit of the Moon around the Earth)

The text describes the astronomical phenomena of the Sun and the Moon eclipses, which are predicted by the Antikythera Mechanism.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2