Η Αστυνομική Σχολή μεταφέρθηκε το 1975 στην Αθαλάσσα και αναβαθμίστηκε σε Αστυνομική Ακαδημία το 1990


Date:

Alternative Title:

Abstarct:

Source:

Cyprus Police
Αστυνομία Κύπρου

Publisher:

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor :

Museum of Cyprus Police
Μουσείο Αστυνομίας Κύπρου

Type:

Image

Format:

JPG

Item Identification:

CYPM-1990-2000- (4)

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Relation:

Is part of:

Temporal Coverage:

Spatial Coverage:


Citation

Cyprus Police and Αστυνομία Κύπρου, “Μέλη της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης τους σε θέματα αυτοάμυνας,” Αψίδα, accessed July 7, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/14640.

Geolocation