Αψίδα

Browse Items (708 total)

  • Creator is exactly "Αστυνομία Κύπρου"

Η Μ.Α.ΕΠ. ιδρύθηκε στις 10/06/08. Από τo Μάιο του 1990 μέχρι και τις 09 Ιουνίου 2008 λειτουργούσε ως Αεροπορική Πτέρυγα Αστυνομίας (Α.Π.Α.). Ο στόλος…

Ο Αρχ. Μακάριος, μαζί με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών Π. Γιωρκάτζη, τον Αρχηγό Αστυνομίας Χ. Χασάπη και τον Αρχηγό της Χωροφυλακής Α. Νιαζη…

Αστυνομικοί τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας. Οι Αστυνομικοί είναι ντυμένοι με στολές που φορούσαν κατά την Τουρκοκρατία.

Φωτογραφία έξω από το κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (National Academy of FBI) στην Ουάσιγκτον, κατά την…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2