Αψίδα

Browse Items (105 total)

Η Μ.Α.ΕΠ. ιδρύθηκε στις 10/06/08. Από τo Μάιο του 1990 μέχρι και τις 09 Ιουνίου 2008 λειτουργούσε ως Αεροπορική Πτέρυγα Αστυνομίας (Α.Π.Α.). Ο στόλος…

Αστυνομικός κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης καταρρίχησης. Η φωτογραφία λήφθηκε στη Αστυνομική σχολή Αθαλάσσας. Χρονολογείται μεταξύ…

Αστυνομικός κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης καταρρίχησης. Η φωτογραφία λήφθηκε στην Αστυνομική Σχολή Αθαλάσσας.

Αστυνομικοί της ΜΜΑΔ κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης.Η ΜΜΑΔ ιδρύθηκε το 1978. Χρονολογείται μεταξύ 1978-1985.

Όχημα τύπου Pinzgauer που χρησιμοποιούσε η ΜΜΑΔ. Η ΜΜΑΔ ιδρύθηκε το 1978. Χρονολογείται μεταξύ 1975-1985.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2