Η Μ.Α.ΕΠ. ιδρύθηκε στις 10/06/08. Από τo Μάιο του 1990 μέχρι και τις 09 Ιουνίου 2008 λειτουργούσε ως Αεροπορική Πτέρυγα Αστυνομίας (Α.Π.Α.). Ο στόλος της Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας αριθμεί δεκαέξι σκάφη, τα οποία ανάλογα με το μέγεθος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την περιοχή πλου και την αποστολή τους, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Στην Κατηγορία Α΄ που περιλαμβάνει πέντε ταχύπλοα περιπολικά σκάφη μεγάλης ακτίνας δράσης (F.P.B.-JET). Στην Κατηγορία Β΄ που περιλαμβάνει πέντε περιπολικά σκάφη μέσης ακτίνας δράσης (SAB-12). Στην Κατηγορία Γ΄ που περιλαμβάνει έξι μικρά ταχύπλοα φουσκωτά σκάφη (R.I.B./SP7)

Collection


Αστυνομικός κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης καταρρίχησης. Η φωτογραφία λήφθηκε στη Αστυνομική σχολή Αθαλάσσας. Χρονολογείται μεταξύ 1970-1980.

Collection


Αστυνομικός κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης καταρρίχησης. Η φωτογραφία λήφθηκε στην Αστυνομική Σχολή Αθαλάσσας.

Collection


Αστυνομικοί της ΜΜΑΔ κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης.Η ΜΜΑΔ ιδρύθηκε το 1978. Χρονολογείται μεταξύ 1978-1985.

Collection


Όχημα τύπου Pinzgauer που χρησιμοποιούσε η ΜΜΑΔ. Η ΜΜΑΔ ιδρύθηκε το 1978. Χρονολογείται μεταξύ 1975-1985.

Collection