Αψίδα

Browse Items (22 total)

Μοτοσικλέτα μάρκας Harley Davidson, η οποία βρισκόταν στην φρουρά του Αρχ. Μακαρίου. Ήταν δώρο από κάποιο κοινό φίλο του Αρχ. Μακαρίου με τον…

Οι μοτοσικλέτες αυτές χρησιμοποιήθηκαν από την Κυπριακή Αστυνομία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Αποστολή των Ουλαμών Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων είναι η πρόληψη και η καταστολή των οδικών τροχαίων συγκρούσεων, ο εντοπισμός και…

Αποστολή των Ουλαμών Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων είναι η πρόληψη και η καταστολή των οδικών τροχαίων συγκρούσεων, ο εντοπισμός και…

Η Μ.Μ.Α.Δ. είναι τμήμα της Αστυνομίας που ιδρύθηκε το 1978, το οποίο βρίσκεται στην Υπηρεσία του Πολίτη με συγκεκριμένη αποστολή και…

Η Μ.Μ.Α.Δ. είναι τμήμα της Αστυνομίας που ιδρύθηκε το 1978, το οποίο βρίσκεται στην Υπηρεσία του Πολίτη με συγκεκριμένη αποστολή και…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2