Στην φωτογραφία διακρίνονται οι μαθητές με τους καθηγητές του σχολείου.

Collection


Διακρίνονται (από αριστερά) οι: Σόλων Δ. Σούγλης, Αναστάσης Καζαμίας, Τάκης Χατζησωτηρίου, Λούης Αθανασίου, Ανδρέας Μιχαηλίδης, Παρασκευάς Παρασκευά και Μάρκος Ν. Σπανός.

Collection


Διακρίνονται:
Άνω από αριστερά: Τάκης Χατζησωτηρίου, Στυλιανή Ταύρου, Μυρούλα Δημ. Γρηγορίου, Έλλη Κοκκίνου, Μάρω Ν. Σπανού, Ανδρέας Μιχαηλίδης.
Κάτω από αριστερά: Νίνα Δ. Σιήκα, Μαργαρίτα Πατσιά, Παρασκευή Βαρνάβα.

Collection