Διακρίνονται (από αριστερά) οι: Σόλων Δ. Σούγλης, Αναστάσης Καζαμίας, Τάκης Χατζησωτηρίου, Λούης Αθανασίου, Ανδρέας Μιχαηλίδης, Παρασκευάς Παρασκευά και Μάρκος Ν. Σπανός.

Collection


Διακρίνονται:
Άνω από αριστερά: Τάκης Χατζησωτηρίου, Στυλιανή Ταύρου, Μυρούλα Δημ. Γρηγορίου, Έλλη Κοκκίνου, Μάρω Ν. Σπανού, Ανδρέας Μιχαηλίδης.
Κάτω από αριστερά: Νίνα Δ. Σιήκα, Μαργαρίτα Πατσιά, Παρασκευή Βαρνάβα.

Collection


Διακρίνονται:
Όρθιοι απο αριστερά: Γεώργιος Κ. Χατζησωτηρίου, Παναγιώτης Χατζησωτηρίου, Χρίστος Μπάκας, Πέτρος Κραμβής.
Καθήμενοι στην μεσαία σειρά: Ιωάννης Κύρου, Δημήτρης Πατσιάς, Ντίνος Παρασκευάς, Λούκας Σ. Ιατρού.
Καθήμενοι στη κατω σειρά: Κοκής Καζαμίας, Τάκης Χατζησωτηρίου, Μιχάλης Ιωνάς.

Collection


Στο κέντρο διακρίνονται οι καθηγητές του Γυμνασίου, κ. Χατζηγεωργίου, κ. Πατσιάς και κ. Σφιχτού.

Collection


Στην πρώτη σειρά αναγνωρίζονται καθήμενοι οι καθηγητές του σχολείου. Στο κέντρο βρίσκεται ο Διευθυντής και μετέπειτα Υπουργός Παιδείας, κ. Λυκούργος Κάππας, και η Καθηγήτρια Οικοκυρικών. κ. Αφρούλα Σφιχτού.

Collection