Υπήρξε η σημαντικότερη πολιτική και εκκλησιαστική φυσιογνωμία της Κύπρου κατά τον 19ο αιών. Σχολάρχης και μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου, υπερασπιστής των λαϊκών δικαιωμάτων και ακραιφνής πατριώτης και λάτρης της Ελλάδας. Υποδέχθηκε τον πρώτο Ύπατο Αρμοστή της Κύπρου, Σερ Γκάρνετ Γούλσλεϊ στην Λάρνακα με τα εξής λόγια: 'Στέργομεν την μεταπολίτευσην χωρίς να λησμονώμεν τους πόθους και την καταγωγής ημών και ελπίζοντες ότι η Αγγλία θα επαναλάβη και τη ημετέρα νήσω το παράδειγμα όπερ έδωκε φια της παραδόσεως των Ιονίων νήσων εις την μητέρα Ελλάδα...'.

Collection


Κατά την περίοδο του Απελευθερωτικού Αγώνα (1955-1959), ο Λεόντιος Φιλοθέου κατετάγη στην Επικουρική Αστυνομία με σκοπό την απόσπαση πληροφοριών και ενημέρωση της ΕΟΚΑ. Η οργάνωση πρότεινε στον Λεόντιο να ενταχθεί στο συγκεκριμένο σώμα λόγω του γεγονότος ότι γνώριζε σε αρκετά καλό βαθμό την Τουρκική γλώσσα.

Collection