Αψίδα

Browse Items (7 total)

Η ομάδα του Ολυμπιακού Λευκωσίας κατά τις ποδοσφαιρικές χρονιές 1957-1958 και 1958-1959. Μέλη της ομάδας αποτελούσαν και Μαρωνίτες όπως ο…

Ο Γιαννάκης Ηλία, μαθητής του σχολείου Τέρρα Σάντα, και ο εξάδελφός του, Ηλίας Ιωσηφίδης.

Στην άνω σειρά από αριστερά αναγνωρίζονται ο Ιωσήφ Αντωνίου Πουλλή, ο πατέρας του Αντώνης Πουλλή, η μικρή Ελένη και η Πολού Χατζηχάννα,…

Σύσσωμοι οι κάτοικοι του χωριού συγκεντρώθηκαν για να υποδεχτούν τον ιερέα, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο. Δεξιά του βρίσκεται ο…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2