Αψίδα

Browse Items (2 total)

Στην φωτογραφία διακρίνεται ο κούλες του κάστρου της Κερύνειας, ο οποίος βρίσκεται εντός του λιμανιού, αλλά και χαρακτηριστικά πλοία…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2