Στην φωτογραφία διακρίνεται ο κούλες του κάστρου της Κερύνειας, ο οποίος βρίσκεται εντός του λιμανιού, αλλά και χαρακτηριστικά πλοία της εποχής.

Collection