Αψίδα

Browse Items (221 total)

Ηλικιωμένη γυναίκα φωτογραφίζεται κρατώντας μια πλακέτα με αριθμό ώστε να εκδώσει ταυτότητα επί Αγγλοκρατίας.

Ο Χωρεπίσκοπος Μαρωνιτών Κύπρου Ιωάννης Φοραδάρης και ο Κοινοτάρχης Κορμακίτη κ. Χατζηαντώνης Γιαμάκκης υποδέχονται τον τελευταίο…

Official souvenir programme of the celebration in Cyprus of the Coronation of their majesties King George VI and Queen ElIzabeth, that were held in Cyprus on the 12th of May 1937.

Ο Χωρεπίσκοπος Ιωάννης Φοραδάρης μαζί με τον τελευταίο Άγγλο Κυβερνήτη Σερ Hugh Foot στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στον…

Ο Χωρεπίσκοπος Μαρωνιτών Κύπρου Ιωάννης Φοραδάρης μαζί με τον τελευταίο Άγγλο Κυβερνήτη Sir Hugh Foot στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2