Αψίδα

Browse Items (190 total)

Οι μαθητές και δάσκαλοι του Δημοτικού σχολείου του Κορμακίτη. Δάσκαλοι ο Ηλίας Κασάπης, ο Ηλίας Γιαλλούρης και η αδελφή Πιέρα…

Οι μαθητές και δάσκαλοι του Δημοτικού σχολείου του Κορμακίτη. Δάσκαλοι ο Ηλίας Κασάπης, ο Ηλίας Γιαλλούρης και η αδελφή Πιέρα…

Ο πάτερ Αντώνιος Τερζής (Αντούν) μαζί με κατοίκους του Κορμακίτη.

Ο Καταδρομέας Ιωσήφ Συμκάσσης από τον Κορμακίτη έχασε τη ζωή του κατά το πραξικόπημα. Τα οστά του εντοπίστηκαν το 2011 και η κηδεία του…

Ο Κυριάκος Τζιρκαλλής από την Αγία Μαρίνα απήχθην από τους Τούρκους λίγο διάστημα μετά την εισβολή. Τα οστά του εντοπίστηκαν το 2011 και η…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2