Οι μαθητές και δάσκαλοι του Δημοτικού σχολείου του Κορμακίτη. Δάσκαλοι ο Ηλίας Κασάπης, ο Ηλίας Γιαλλούρης και η αδελφή Πιέρα Κατσιολούδη.

Collection


Οι μαθητές και δάσκαλοι του Δημοτικού σχολείου του Κορμακίτη. Δάσκαλοι ο Ηλίας Κασάπης, ο Ηλίας Γιαλλούρης και η αδελφή Πιέρα Κατσιολούδη.

Collection


Ο Καταδρομέας Ιωσήφ Συμκάσσης από τον Κορμακίτη έχασε τη ζωή του κατά το πραξικόπημα. Τα οστά του εντοπίστηκαν το 2011 και η κηδεία του έγινε το ίδιο έτος.

Collection


Ο Κυριάκος Τζιρκαλλής από την Αγία Μαρίνα απήχθην από τους Τούρκους λίγο διάστημα μετά την εισβολή. Τα οστά του εντοπίστηκαν το 2011 και η κηδεία του πραγματοποιήθηκε το ίδιο έτος.

Collection