Το Δημοτικό σχολείο Βατυλής ήταν μονοδιδάσκαλο σχολείο. Στην φωτογραφία αναγνωρίζεται ο Ιωάννης Θεοφίλου (μεσαία σειρά, τρίτος απο αριστερά), ο μεγαλύτερος γιός της οικογένειας Θεοφίλου.

Collection


Φωτογραφία από την δεκαετία του 1950-1960 από τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Διδασκαλικού Κολλεγίου.

Collection