Το Δημοτικό σχολείο Βατυλής ήταν μονοδιδάσκαλο σχολείο. Στην φωτογραφία αναγνωρίζεται ο Ιωάννης Θεοφίλου (μεσαία σειρά, τρίτος απο αριστερά), ο μεγαλύτερος γιός της οικογένειας Θεοφίλου.

Collection