Η Πνευματική Δέσποινα της Αμμοχώστου (Συλλογικό Έργο, μικρή επιλογή από τους Λούλλα και Κύπρο Χρυσάνθη). Έκδοση του Περιοδικού "Πνευματική Κύπρος", Λευκωσία 1997.

Collection


Ιακωβίδου- Βιολάρη, Μαρούλα " Μνήμες του ' 74 "
Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, Σειρά Εκδόσεων Ελληνισμός Κύπρου, αρ.5
Επιμέλεια έκδοσης: " Κύπρος Χρυσάνθης ο Χρονογράφος " Ένωση Συντακτών Κύπρου, Λευκωσία 1997

Collection


Τιμητική πλακέτα που απονεμήθηκε στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού από το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας συνδέσμου γονέων δημοτικής εκπαίδευσης Λεμεσού.

Collection


Στιγμιότυπο από τη συνάντηση για αποπεράτωση δρόμου Νικόκλεια -Κελοκέδαρα-Άγιος Νικόλαος . Από αριστερά : Λάκης Χριστοφής, Αντώνης Αιμιλιανού (κοινοτάρχης Κελοκεδάρων), Αντρέας Νεοφύτου και Τάκης Κυριάκου.

Collection


Συνάντηση τοπικών αρχών μαζί με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων Λεόντιο Ιεροδιακόνου για την παρουσίαση των κατασκευαστικών σχεδίων για την κατασκευή του δρόμου Νικόκλειας -Κελοκέδαρα-Άγιος Νικόλαος.

Collection


Συνάντηση τοπικών αρχών μαζί με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων Λεόντιο Ιεροδιακόνου για την παρουσίαση των κατασκευαστικών σχεδίων για την κατασκευή του δρόμου Νικόκλειας -Κελοκέδαρα-Άγιος Νικόλαος.

Collection


Συνάντηση τοπικών αρχών μαζί με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων Λεόντιο Ιεροδιακόνου για την παρουσίαση των κατασκευαστικών σχεδίων για την κατασκευή του δρόμου Νικόκλειας -Κελοκέδαρα-Άγιος Νικόλαος.

Collection