Η Πνευματική Δέσποινα της Αμμοχώστου (Συλλογικό Έργο, μικρή επιλογή από τους Λούλλα και Κύπρο Χρυσάνθη). Έκδοση του Περιοδικού "Πνευματική Κύπρος", Λευκωσία 1997.

Collection