Ο Χριστόδουλος σηκώνει το "Διτζίμιν" στο προαύλιο της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου στα Κελοκέδαρα.

"Το έθιμο του διτζιμιού πάντα καλά κρατούσε, μα ούλλους που δοκίμαζαν, ο γιός του γέρου του Βακή ο Ττοουλής νικούσε."
- Χριστάκης Χαραλαμπίδης

Το "Διτζίμιν" ήταν παιγνίδι-άθλημα που παιζόταν σε πολλά μέρη της Ελλάδας και της Κύπρου και συνεχίζει να παίζεται μέχρι σήμερα. Στα Κελοκέδαρα παίζεται στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, τις μέρες της Λαμπρής, από νέους και μεγαλύτερους, που θέλουν να δοκιμάσουν και να δείξουν τη δύναμή τους σηκώνοντας ποικίλα βάρη. Από τη δοκιμή της δύναμής τους πήρε και το βάρος που σήκωναν την ονομασία "Διτζίμιν", από το ρήμα δοτζιμάζω.

Collection