Αψίδα

Browse Items (120 total)

  • Date is exactly "1963"

Τα Γυμνάσια Μόρφου είχαν λαμπρή παράδοση στο ανέβασμα αρχαίων τραγωδιών στο αρχαίο θέατρο των Σόλων. Στην τραγωδία 'Αντιγόνη', Ουρανία…

Τα παιδιά πήγαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχτούν συγγενείς από το εξωτερικό.

Στην φωτογραφία διακρίνονται οι μαθητές με τους καθηγητές του σχολείου.

Η Αστέρω αποφοίτησε το 1984 από τον Εμπορικό κλάδο του Παγκύπριου Λυκείου Λάρνακας (Λογιστική και Οικονομικά Μαθηματικά). Ο πατέρας τους,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2