Τα Γυμνάσια Μόρφου είχαν λαμπρή παράδοση στο ανέβασμα αρχαίων τραγωδιών στο αρχαίο θέατρο των Σόλων. Στην τραγωδία 'Αντιγόνη', Ουρανία Οικονόμου Γαβριηλίδου υποδύθηκε την κεντρική ηρωίδα αλλά συνέβαλε και στον σχεδιασμό των σκηνικών. Η Τούλα Θρασυβούλου υποδύθηκε την Ισμήνη.

Collection