Αψίδα

Browse Items (153 total)

  • Date is exactly "1960"

Η εκδρομή έγινε με το λεωφορείο του Νάκη Σάντη. Πανω στο λεωφορείο διακρίνονται οι Παρασκευάς Παρασκευά, Δημήτρης Γεωργίου, Νίκος…

Το πλούμισμα της Ελένης Παπαδοπούλου από την αδερφή της, Χριστούλα Μακρή. Το πλούμισμα (ή ο χορός) της νύφης αποτελούσε ένα απο τα έθιμα…

Η φωτογραφία λήφθηκε σε φωτογραφείο στην Αμμόχωστο αλλά η πρωτότυπη χάθηκε κατά την Τουρκική εισβολή του 1974. Ωστόσο αντίγραφό της…

Η φωτογραφία λήφθηκε την ημέρα του γάμου του ζεύγους. Το ζευγάρι γνωρίστηκε και παντρεύτηκε από αγάπη.

Φιλολογική Κύπρος 1960
Επιτροπή Εκδόσεως: Κ. Σπυριδάκις, Θ. Σοφοκλέους, Κ. Χρυσάνθης
Επιμελητής Ύλης: Κύπρος Χρυσάνθης
Στο εξώφυλλο:…

Διακρίνονται από αριστερά: Χριστόδουλος Μ. Θεοδουλή, Κωσταρής Γ. Λούκα από Αγρίδια, Χριστόδουλος Σ. Χρυσοστόμου ‘Ππολής‘, Αρεστής…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2