Αψίδα

Browse Items (82 total)

  • Creator is exactly "Στέλιος και Μαρία Στέλιου Ευαγγέλου"

Αναμνηστική σχολική φωτογραφία: Τελειόφοιτοι Μαθητές της Τεχνικής Σχολής Λεμεσού.

Οικογενειακή φωτογραφία. Διακρίνονται: Μαρία και Χαρίκλεια Κυριάκου από Αμμώχοστο.

Οικογενειακή φωτογραφία της οικογένειας Κυριάκου από την Αμμόχωστο.

Στιγμιότυπο από το χορευτικό συγκρότημα "Οι βρακοφόροι" στην Καβάλα.

Στιγμιότυπο από το χορευτικό συγκρότημα "Οι βρακοφόροι" στην Καβάλα.

Στιγμιότυπο από το χορευτικό συγκρότημα "Οι βρακοφόροι" στην Καβάλα.

Στιγμιότυπο από το χορευτικό συγκρότημα "Οι βρακοφόροι" στην Καβάλα.

Στέλιος Ευαγγέλου μαθητής του γυμνασίου Αμμοχώστου.

Οικογενειακή φωτογραφία. Διακρίνονται: Στέλιος, Ευγενία, Κύπρος, Τάκης, Άντρος και Πέτρος Ευαγγέλου στο συνοικισμό Κολοσσίου.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2