Οικογενειακή φωτογραφία. Διακρίνονται: Μαρία και Χαρίκλεια Κυριάκου από Αμμώχοστο.

Collection


Οικογενειακή φωτογραφία. Διακρίνονται: Στέλιος, Ευγενία, Κύπρος, Τάκης, Άντρος και Πέτρος Ευαγγέλου στο συνοικισμό Κολοσσίου.

Collection