Οικογενειακή φωτογραφία. Διακρίνονται: Μαρία και Χαρίκλεια Κυριάκου από Αμμώχοστο.

Collection