Ο Όττο Σιμιτσέκ και η Γενοβέφα Αγγελινίδου στην Αμμόχωστο. Η Γενοβέφα Αγγελινίδου υπήρξε από τις πρώτες καθηγήτριες οικιακής οικονομίας.

Collection