Ο Νεοφύτου Κωνσταντίνος (καφετζής) ήταν Κύπριος αγωνιστής του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, με καταγωγή από τα Κελοκέδαρα. Ημερομηνία κατάταξης 6/3/1941. ΑΜ 17054.

Collection


Ο Παναγιώτου Αρέστης (Κουτρουζάς) ήταν Κύπριος αγωνιστής του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, με καταγωγή από τα Κελοκέδαρα. Ημερομηνία Κατάταξης 17/3/1941, ΑΜ 17382 .

Collection


Ο Αρέστη Γιάννης (Χαληππέης) ήταν Κύπριος αγωνιστής του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, με καταγωγή από τα Κελοκέδαρα. Ημερομηνία Κατάταξης 8/2/1941, ΑΜ 16705.

Collection


Διακρίνονται: Ξενούλα Ελευθεριάδου, Πηνελόπη Πελαγίας, Ευανθία Ελευθεριάδου και Χριστόδουλος Πελαγίας στη πίσω βεράντα της οικίας Ελευθεριάδη.

Collection