Διακρίνονται διάφορα αντικείμενα όπως: πηγάδι, λάκκος, πιθάρι, παλαιού τύπου αλέστρα και πιεστήριο.

Collection