Φραγγούδης Τάκης (1901-1978). Λάδι σε σέλοτεξ. 50 x 90 εκ.
Ο πίνακας φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη και ημερομηνία κάτω δεξιά.

Collection