Παραδοσιακοί χοροί στην πλατεία το 1967.
Διακρίνονται από αριστερά: Ψηλά στην ταράτσα η Χριστίνα Χρ. Χ"Γεωργίου.
Κάτω στη πλατεία: Παρασκευού Α. Ππάλη, Πολυξένη Ευγενίου, Στέλλα Γ. Δυσσέα (χορεύτρια), Ρουπίνα Περικλή, Μαρία Θ. Πετούση, Σταυρούλα Στυλ. Ι. Κοιλιάρη-Ππόλου (χορεύτρια), Δήμητρα Αριστείδη Θ. Κυπριανίδη (χορεύτρια), Ιωάννης Ελευθερίου, Θεμούλα Ρωτή (χορεύτρια), Σωτήρα Κυρ. Παπαππαλάζη-Ευσταθίου (χορεύτρια), Παρασκευού Χρ. Τσιαρή, Χαράλαμπος Σάββα-Τζιάζας, Αυγούστα Στυλ. Τταμπούρη (χορεύτρια), Παναγιώτα Αντ. Χ"Χριστοδούλου (χορεύτρια), Ανδρούλα Κυρ. Πουργούρη (χορεύτρια), Μάρω Χρ. Τταμπούρη, Ελένη Κυρ. Ματσέντου, Κακούλα Παναγή Λιμισή (χορεύτρια), Βασούλα Μιχ. Χρ. Αλλαγιώτη (χορεύτρια), Παναγιώτα Νικ. Ιακώβου, ο δάσκαλος το 1966-67 Ανδρέας Βασιλείου.

Collection


Θεατρική Παράσταση με θέμα την επανάσταση του 1821. Ο δάσκαλος που τους διδαξε το θέατρο ήταν ο Ιωάννης Αβραμίδης.
Όρθιοι: Αβραμίδης Χρ. Ιω. Παπαβασιλείου, Γ. Χριστοφόρου, Θεοδόσης Ι. Παπαβασιλείου, Ανδρονίκη Σταυρή, Ανδρούλα Στ. Χειμωνίδη (Πάμπη);, Ιω. Γρηγορίου, Χριστ. Σάββα Χρυσοστόμου (Ππολής), Ανδρέας Σ. Ππαλάζη (Ζαφτιές)
Καθήμενοι: Γιώργος Παπαστυλιανού, παιδί δασκάλου, Κ. Χ’’Φαίδωνος, Νίκος Χριστ. Μόρνης, Α. Νεάρχου.

Collection