Αψίδα

Παραδοσιακοί χοροί στην πλατεία της Κυπερούντας

Dublin Core

Title

Παραδοσιακοί χοροί στην πλατεία της Κυπερούντας

Description

Παραδοσιακοί χοροί στην πλατεία το 1967.
Διακρίνονται από αριστερά: Ψηλά στην ταράτσα η Χριστίνα Χρ. Χ"Γεωργίου.
Κάτω στη πλατεία: Παρασκευού Α. Ππάλη, Πολυξένη Ευγενίου, Στέλλα Γ. Δυσσέα (χορεύτρια), Ρουπίνα Περικλή, Μαρία Θ. Πετούση, Σταυρούλα Στυλ. Ι. Κοιλιάρη-Ππόλου (χορεύτρια), Δήμητρα Αριστείδη Θ. Κυπριανίδη (χορεύτρια), Ιωάννης Ελευθερίου, Θεμούλα Ρωτή (χορεύτρια), Σωτήρα Κυρ. Παπαππαλάζη-Ευσταθίου (χορεύτρια), Παρασκευού Χρ. Τσιαρή, Χαράλαμπος Σάββα-Τζιάζας, Αυγούστα Στυλ. Τταμπούρη (χορεύτρια), Παναγιώτα Αντ. Χ"Χριστοδούλου (χορεύτρια), Ανδρούλα Κυρ. Πουργούρη (χορεύτρια), Μάρω Χρ. Τταμπούρη, Ελένη Κυρ. Ματσέντου, Κακούλα Παναγή Λιμισή (χορεύτρια), Βασούλα Μιχ. Χρ. Αλλαγιώτη (χορεύτρια), Παναγιώτα Νικ. Ιακώβου, ο δάσκαλος το 1966-67 Ανδρέας Βασιλείου.

Source

Kyperounda Community
Κοινότητα Κυπερούντας

Publisher

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor

Kyperounda Community
Κοινότητα Κυπερούντας

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Format

JPG

Language

EL, EN
el

Type

Identifier

KCPD (15)

Coverage

34.938019, 32.976517
Kyperounda

Files

Citation

Kyperounda Community and Κοινότητα Κυπερούντας, “Παραδοσιακοί χοροί στην πλατεία της Κυπερούντας,” Αψίδα, accessed April 19, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/16998.