Αψίδα

Αναστασία Θεοδούλου Καρασιαλή με Μάρω, Κυριακού Σ, Θεοδωρού με Μιχάλη και Μαρίνα

Dublin Core

Title

Αναστασία Θεοδούλου Καρασιαλή με Μάρω, Κυριακού Σ, Θεοδωρού με Μιχάλη και Μαρίνα

Description

Αναστασία Θεοδούλου Καρασιαλή με Μάρω, Κυριακού Σ, Θεοδωρού με Μιχάλη και Μαρίνα. Χρονολογείται γύρω στο 1960.

Source

Kyperounda Community
Κοινότητα Κυπερούντας

Publisher

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor

Kyperounda Community
Κοινότητα Κυπερούντας

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Format

JPG

Language

EL, EN
el

Type

Identifier

KCPD (130)

Coverage

34.938019, 32.976517
Kyperounda

Files

Citation

Kyperounda Community and Κοινότητα Κυπερούντας, “Αναστασία Θεοδούλου Καρασιαλή με Μάρω, Κυριακού Σ, Θεοδωρού με Μιχάλη και Μαρίνα,” Αψίδα, accessed April 19, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/16996.