Αψίδα

Browse Items (5 total)

Θεατρική Παράσταση με θέμα το 1821. "Ο Αγαπητικός της βοσκοπούλας" .
Διακρίνονται: Γ. Πατσαλής, ξένη από Παλαιχώρι, Ανδρονίκη Σταυρή, Μιχ.…

Θεατρική Παράσταση με θέμα το 1821. Διακρίνονται: Από αριστερά πάνω: Θεοδόσης Ι. Παπαβασιλείου, Γιάννος Στ. Βρόντης, δάσκαλος. Α. Ερμογένους,…

Θεατρική Παράσταση με θέμα το 1821, διακρίνονται κάτω: Παναγιώτα Θεοδούλου, Μαρούλα Μιχ. Σάββα, Σωτήρα Χ'' Ψαλίδη, Θεοδώρα, Αντωνής Κήζη,…

Θεατρική Παράσταση με θέμα την επανάσταση του 1821. Ο δάσκαλος που τους διδαξε το θέατρο ήταν ο Ιωάννης Αβραμίδης.
Όρθιοι: Αβραμίδης Χρ.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2