Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Αρχείο
14 items in collection"Φράγματα της Κύπρου"


"Dams in Cyprus"


"Dams of Cyprus", C.A.C. Konteatis , 1974


Masonry aqueduct for the water supply of the town of Larnaca


Entrance of a "laoumi"


A view of a single well from a chain of wells for the water supply of the town of Larnaca


Entrance of stone built laoumi


Measuring water flow