Alternative Title:

Πληροφοριακό Μοντέλο Ιστορικού Κτηρίου (HBIM) του κάστρου της Πάφου σε αρχείο Autodesk Revit 2021 (.rvt (ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK REVIT)

Description:

Paphos castle has been a declared Ancient Monument since 1935 and a UNESCO World Heritage List monument, along with other monuments of the archaeological park of Paphos, since 1980. It is located in the harbour area of Paphos town and its main role was to control the gateway of the port and provide defence against any hostile troops . Most scholars agree upon the mid-/late-14th century as its date of erection by the Frankish ruling family of the Lusignans, despite there being no solid and reliable testimonies regarding any fortification works carried out between the earthquake of 1222 and the invasion of the Genoese in 1373. Its importance lies in the symbolic meaning as the most prominent and dominant archaeological monument of Paphos and therefore it is considered a landmark for tourists and the town itself.
The castle adorns several types of media such as photographs, postcards, postage stamps and gravures. Today the castle is open to the public to visit as a sightseeing.
Το κάστρο Κολοσσίου είναι Μεσαιωνικό φρούριο το οποίο χρονολογείται στον 15ο αιώνα μ.Χ. και οικοδομήθηκε με χορηγία του Louis de Magnac, Μεγάλου Μαγίστρου του Τάγματος των Ιωαννιτών Ιπποτών. Το φρούριο ονομάζεται και Κούλας και βρίσκεται σε μια από τις πιο εύφορες πεδιάδες του νησιού, στα νοτιο-δυτικά της πόλης της Λεμεσού στην οποία έδρευε η Commanderie – Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση - των Ιωαννιτών Ιπποτών, από την οποία εξέλαβε και το όνομά του το περίφημο κρασί Κουμανταρία.
Το κάστρο είναι ένα από τα πιο σημαντικά οικοδομήματα της Φραγκικής περιόδου (A.D. 1191-1489) και κατά τη διάρκεια των αιώνων είχε αρκετές και διαφορετικές χρήσεις όπως η κύρια κατοικία του Μεγάλου Μαγίστρου και το διοικητικό κέντρο του Τάγματος, κέντρο παραγωγής ζάχαρης και άλλων προϊόντων της περιοχής, σύμβολο κυριαρχίας των Ιωαννιτών Ιπποτών, αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές νερού και παρατηρητήριο.
Το κάστρο αποτελεί ένα απο τα πιο πολυφωτογραφημένα μνημεία του νησιού, διακοσμώντας καρτ-ποστάλ, γραμματόσημα, γκραβούρες και άλλα μέσα. Σήμερα το κάστρο είναι ανοικτό προς επίσκεψη από το κοινό.

Date:

None recorded.

Abstract:

Historic Building Information Modelling (HBIM) is defined as a system for modeling historic structures from laser scan and photogrammetric data. In general, the process of implementing HBIM involves a reverse engineering solution whereby parametric objects representing architectural elements are mapped onto laser scan or photogrammetric survey data. This process includes a number of stages to get the final product, starting with collecting and processing of laser/image survey data, identifying historic details from architectural pattern books, building parametric historic components/objects, and finally correlation and mapping of parametric objects onto scan data and the final production of engineering survey drawings and documentation. The product is the creation of full 3D models including details behind the object’s surface concerning its methods of construction and material makeup. The HBIM automatically produces full engineering drawings for the conservation of historic structure and environments, this includes 3D documentation, orthographic projections, sections, details and schedules.
Το Μοντέλο Ιστορικών Πληροφοριών Κτιρίου (HBIM) ορίζεται ως μια μεθοδολογία σχεδιασμού και μοντελοποίησης ιστορικών κτιρίων από τεχνολογία σάρωσης λέιζερ και φωτογραμμετρία. Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία υλοποίησης του HBIM περιλαμβάνει μια διαδικασία αντίστροφης μηχανικής με την οποία τα παραμετρικά αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν αρχιτεκτονικά στοιχεία, χαρτογραφούνται σε δεδομένα σαρωτή λέιζερ ή φωτογραμμετρικά δεδομένα. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά από στάδια για την μορφοποίηση του τελικού ψηφιακού μοντέλου. Αρχικά η διαδικασία περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με λέιζερ / εικόνων, τον προσδιορισμό ιστορικών λεπτομερειών από βιβλιογραφία αρχιτεκτονικών προτύπων και την κατασκευή παραμετρικών ιστορικών στοιχείων / αντικειμένων. Στη συνέχεια, η συσχέτιση και χαρτογράφηση των παραμετρικών αντικειμένων σε δεδομένα από σαρωτή δημιουργεί τη ψηφιακή τεκμηρίωση. Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει τη δημιουργία ολιστικού τρισδιάστατου μοντέλου που αντιπροσωπεύει τη μέθοδο κατασκευής, τα υλικά, την ιστορία και πληροφορίες μελλοντικής διατήρησης. Το HBIM παράγει αρχιτεκτονικά σχέδια και λεπτομέρειες για τη προστασία και διατήρηση της ιστορικής αξίας της κατασκευής και του άμεσου περιβαλλόντος του μνημείου. Αυτό περιλαμβάνει τρισδιάστατη αναπαράσταση, ορθογραφικές προβολές, τομές, πίνακες αναφοράς, χρονοδιαγράμματα κ.ά

Source:

Digital Heritage Research Lab

Language:

en
el

Publisher:

Digital Heritage Research Lab Cyprus University of Technology
Library of Cyprus University of Technology

Contributor :

Type:

3D

Format:

rvt

Item Identification:

MEDIEVAL_PAPHOS_CASTLE_HBIM_REVIT2021_220_MB

Rights:

Is part of:

Europeana Archaeology

Temporal Coverage:

Frankish (1191-1489)
Venetian (1489-1571)
Ottoman (1571-1878)
British (1878-1960)
Modern (1960-2008)
Medieval European (1200-1499)

Spatial Coverage:

34.75364, 32.40697

Citation

Digital Heritage Research Lab, “HBIM (Historic Building Information Model) Model of the Paphos castle in Autodesk Revit 2021 (.rvt) (DOWNLOAD THE REVIT FILE AND OPEN IT ON AUTODESK REVIT SOFTWARE),” Αψίδα, accessed November 28, 2021, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/48214.