Alternative Title:

Κάστρο Πάφου

Description:

Paphos castle has been a declared Ancient Monument since 1935 and a UNESCO World Heritage List monument, along with other monuments of the archaeological park of Paphos, since 1980. It is located in the harbour area of Paphos town and its main role was to control the gateway of the port and provide defence against any hostile troops . Most scholars agree upon the mid-/late-14th century as its date of erection by the Frankish ruling family of the Lusignans, despite there being no solid and reliable testimonies regarding any fortification works carried out between the earthquake of 1222 and the invasion of the Genoese in 1373. Its importance lies in the symbolic meaning as the most prominent and dominant archaeological monument of Paphos and therefore it is considered a landmark for tourists and the town itself.
The castle adorns several types of media such as photographs, postcards, postage stamps and gravures. Today the castle is open to the public to visit as a sightseeing.
Το κάστρο της Πάφου αποτελεί ανακηρυγμένο Αρχαίο Μνημείο από το 1935 και Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ από το 1980, μαζί με άλλα μνημεία του αρχαιολογικού πάρκου της Πάφου. Κατέχει δεσπόζουσα θέση στο λιμάνι της πόλης και είχε ως κύριες λειτουργίες του, αφενός, τον έλεγχο του λιμανιού και, αφετέρου, την προστασία από οποιαδήποτε εχθρικά στρατεύματα. Η πλειονότητα των ερευνητών συμφωνεί ότι το κάστρο ανεγέρθηκε γύρω στα μέσα/τέλη του 14ου αιώνα από την Φράγκικη οικογένεια των Λουζινιανών, βασιλέων της Κύπρου, παρότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές που να επιβεβαιώνουν την ανέγερση οποιασδήποτε μορφής οχυρωματικών έργων στη Πάφο ανάμεσα στον καταστροφικό σεισμό του 1222 και την εισβολή των Γενουατών το 1373 . Σήμερα το κάστρο θεωρείται το πλέον αναγνωρίσιμο και κυρίαρχο αρχαιολογικό κατάλοιπο της Πάφου και επομένως θεωρείται ορόσημο τόσο για τους τουρίστες όσο και την ίδια την πόλη.
Για τον λόγο αυτό το κάστρο διακοσμεί αρκετά εικονιστικά μέσα όπως φωτογραφίες, καρτ-ποστάλ, γραμματόσημα και γκραβούρες. Σήμερα το κάστρο είναι ανοικτό προς επίσκεψη από το κοινό.

Date:

None recorded.

Abstract:

Source:

[1] V. Lysandrou, A. Agapiou, M. Ioannides, N. Kantiranis, E. Charalambous, and D. Hadjimitsis, “Integrated Investigation of Built Heritage Monuments: The Case Study of Paphos Harbour Castle, Cyprus,” Heritage, vol. 1, no. 1, pp. 1–14, 2018.
[2] J. S. Petre, Crusader Castles of Cyprus: The Fortifications of Cyprus Under The Lusignans: 1191-1489. Nicosia: Cyprus Research Centre, Texts and Studies in the History of Cyprus LXIX, 2012.
[3] C. Enlart, L’ Art Gothique et de la Renaissance en Chypre. Paris: Republished translated and edited by David Hunt (London, 1987), 1899.
[4] G. Jeffery, A Description of the Historic Monuments of Cyprus: Studies in the Archaeology and Architecture of the Island. Cyprus, 1918.
[5] E. Aristidou, Pafos Castle. Nicosia, 1994.
[6] C. Corvisier, “Le château de Pafos,” in L’Art gothique en Chypre, Paris, 2006.
[7] G. Grivaud, Excerpta Cypria Nova, Vol. I. Nicosia: Voyageurs Occidentaux a Chypre au XVeme Siecle, Centre de Recherches Scientifiques. Sources et Etudes de L’Histoire de Chypre, 1990.
[8] C. D. Cobham, Exerpta Cypria, Materials for a History of Cyprus. 1969.
[9] R. C. Severis, Monuments and Memories, Castles and Forts of Cyprus. Nicosia: The Hellenic Bank, 2011.
[10] M. Sanuto, I Diarii di Marino Sanuto. Venezia, 1969.
[11] G. G. Cavazzana Romanelli, F., Cyprus 1542. The Great Map of the Island by Leonida Attar. Nicosia, 2006.
[12] G. Hill, A History of Cyprus, Vol. II. Cambridge: Cambridge University Press, 1948.
[13] Chroniques d’Amadi et de Strambaldi, Vol. I. Paris: Collection de documents inedits sur l’histoire de France, Ed. de Mas Latrie, R., 1891.
[14] F. Bustron, Chronique de l’Île de Chypre. Paris: ed. Rene de Mas Latrie. Collection des documents inedits sur l’ histoire de France: Melanges historiques, 5, 1886.
[15] S. Lusignan, Description de Toute L’Isle de Chypre. Paris: Republished in Nicosia, 2004, Bank of Cyprus Cultural Foundation, 1580.
[16] A. Thevet, Cosmographie de Levant. 1556.
[17] L. Makhairas, Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled “Chronicle.” Oxford, 1932.
[18] R. C. Severis, Travelling Artists in Cyprus: 1700-1960. Philip Wilson Publishers, 2000.
[19] K. Bonato, L., Yiakoumis, H., Kadir, The Island of Cyprus. A Photographic Itinerary from the 19th to the 20th Century. 2006.

Language:

en
el

Publisher:

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab Cyprus University of Technology

Contributor :

Department of Antiquities, Cyprus

Type:

IMAGE

Format:

jpeg

Item Identification:

MEDIEVAL_PAPHOS_CASTLE_GEN_VIEW

Rights:

Is part of:

Europeana Archaeology

Temporal Coverage:

Frankish (1191-1489)
Venetian (1489-1571)
Ottoman (1571-1878)
British (1878-1960)
Modern (1960-2008)
Medieval European (1200-1499)

Spatial Coverage:

34.75364, 32.40697
Kato Pafos castle

Citation

Frankish house of Lusignan, “Paphos castle,” Αψίδα, accessed September 20, 2021, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/45988.