Ο Αστυνόμος Νίκος Μέζος ασπάζεται το χέρι του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.


Date:

None recorded.

Alternative Title:

Abstarct:

Source:

Nikos Mezos Photographic Archive
Φωτογραφικό Αρχείο Νίκου Μέζου

Publisher:

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor :

Museum of Cyprus Police
Μουσείο Αστυνομίας Κύπρου

Type:

Image

Format:

JPG

Item Identification:

CYPM-CYREP (60)

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Relation:

Is part of:


Citation

Cyprus Police and Αστυνομία Κύπρου, “Ο Αστυνόμος Νίκος Μέζος ασπάζεται το χέρι του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου,” Αψίδα, accessed June 1, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/24366.

Geolocation