Αψίδα

Service in honour of the hieromartyr Kyprianos and Justine the virgin martyress

Dublin Core

Title

Service in honour of the hieromartyr Kyprianos and Justine the virgin martyress

Alternative Title

Ακολουθία του αγίου ιερομάρτυρος Κυπριανού καί Ιουστίνης της παρθένου και μάρτυρος

Description

Manuscript 29. This Service in honour of hieromartyr Kyrpianos and Justine the virgin martyress is celebrated on October 2nd. Manuscript dimensions: 215 X 148 mm. Paper, ff. III+12+IV. Initials are simple, in black ink and small. Poor ornamentation on the top and bottom. Inscription with the date of writing is found in f. 12r and reads: ''Ταύτην τήν δέλτον...Ιερεμίω τω αθλίω. ΑΩΗ Μαϊω ΙΗ
Χειρόγραφον 29. Η Ακολουθία του ιερομάρτυρος Κυπριανού καί της παρθένου και μάρτυρος Ιουστίνης εορτάζεται την 2αν Οκτωβρίου. Διαστάσεις χειρογράφου 215 Χ 148 mm. Χαρτώο χειρόγραφο, ff. ΙΙΙ+12+IV. Αρχικά γράμματα απλά, με μαύρο μελάνι και μικρά. Πτωχός διάκοσμος στην αρχή καί στο τέλος. Υπάρχει επιγραφή με ημερομηνία ολοκλήρωσης της αντιγραφής στο f. 12r:''Ταύτην την δέλτον...Ιερεμίω τω αθλίω. ΑΩΗ Μαϊω ΙΗ''

Source

Holy Monastery of Saint Neophytos (Paphos, Cyprus)
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου (Πάφος, Κύπρος)

Publisher

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Date

Contributor

Holy Monastery of Saint Neophytos (Paphos, Cyprus)
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου (Πάφος, Κύπρος)

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Format

JPG

Language

EL, EN

Type

Identifier

IMAN_MUSEUM_112

Coverage

34.846406, 32.446257

Files

Citation

Holy Monastery of Saint Neophytos (Paphos, Cyprus) and Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου (Πάφος, Κύπρος), “Service in honour of the hieromartyr Kyprianos and Justine the virgin martyress,” Αψίδα, accessed June 20, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/17960.