Αψίδα

Akathistos Hymn

Dublin Core

Title

Akathistos Hymn

Alternative Title

Ακάθιστος Ύμνος

Description

Manuscript 21. Late Byzantine Notation. The Service of Akathistos Hymn is sung and recited every Friday of the Great Lent except the last before Palm Sunday. Dimensions of the manuscript: 152 X 115. Paper, ff. VIII+127. New leather binding from 1994. Ornamental heading in on f. 1r. New Greek Style. Black and red ink. Initials: Red ink for the initials of standard eighteenth century shape. One smaller initial is at the beginning of the text, f. 1r. According to the signatures above the chants, this volume was used by the church choirs rather than by the soloists during the late 18th century. Paper is thin and shiny, quite good quality, but much worn by use. Probably written by Anastasios of Rapsane near Larissa, Greece.It is very rare for the Akathistos Hymn to be discovered in an 18th century music manuscripts.
Χειρόγραφον 21. Παλαιά Βυζαντινή Παρασημαντική. Η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου ψάλλεται και απαγγέλλεται κάθε Παρασκευή της Νηστείας της Τεσσαρακοστής εκτός αυτής που προηγείται της Κυριακής των Βαϊων. Διαστάσεις χειρογράφου:152 Χ 115 mm. Χαρτώο, ff. VIII+127. Νέα δερματόδετος παρουσίαση του 1994. Διακόσμηση επικεφαλίδος στό f. 1r. Νέα Ελληνική Τεχνοτροπία. Μαύρο και κόκκινο μελάνι γραφής. Κόκκινο για τα αρχικά γράμματα όπως συνήθιζαν τον 18ον αιώνα. Ένα άλλο μικρότερο αρχικό γράμμα υπάρχει στην αρχή του κειμένου στό f. 1r. Σύμφωνα με τις υπογραφές πάνω απο τη μουσική γραφή, αυτός ο τόμος χρησιμοποιήθηκε απο τους εκκλησιαστικούς χορούς μάλλος παρά τους μεμονωμένους ψάλτες. Το χαρτί είναι λεπτό και λαμπερό, πολύ καλής ποιότητας, αλλά φθαρμένο πολύ από την χρήση. Είναι πολύ πιθανόν να εγγράφη από τον Αναστάσιο της Ραψάνης κοντά στη Λάρισσα, Ελλάδα. Είναι πολύ σπάνιο ένα χειρόγραφο με τον Ακάθιστο Ύμνο για την περίοδο του 18ου αιώνα.

Source

Holy Monastery of Saint Neophytos (Paphos, Cyprus)
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου (Πάφος, Κύπρος)

Publisher

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor

Holy Monastery of Saint Neophytos (Paphos, Cyprus)
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου (Πάφος, Κύπρος)

Rights

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Format

JPG

Language

EL, EN

Type

Identifier

IMAN_MUSEUM_111

Coverage

34.846406, 32.446257

Files

Citation

Holy Monastery of Saint Neophytos (Paphos, Cyprus) and Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου (Πάφος, Κύπρος), “Akathistos Hymn,” Αψίδα, accessed May 26, 2024, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/17958.