Το χαρτώο χειρόγραφο περιέχει έξι βιβλια σέ 128 φύλλα. Διαστάσεις 239 Χ 168 mm.
Folios 1r-10v Μεταφυσική καί Θεολογία του Βικεντίου Δαμωδού. 1756 μ.Χ.
Folios 11r-63r Οράσεις του Προφήτου Δανιήλ. Δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.
Folios 63r-80v Βροντολόγιον και Σεισμολογιον. Δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.
Folios 81r-124r Ιστορικό Έργο του Νεοφύτου Ροδινού του Κυπρίου. Δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.
Folios 125r-127r Αλφάβητον Συμβουλευτικόν. Δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.
Folios 127r-128v Μεγαλυνάρια και Κανών προς τιμήν της Θεοτόκου (ανολοκλήρωτος). Δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.
This manuscript on paper contains six books in its 128 folios. Size 239 X 168 mm.
Folios 1r-10v Metaphysics and Theology of Vikentios Damodos A.D. 1756
Folios 11r-63r Visions of the Prophet Daniel, Second half of 18th century.
Folios 63r-80v Brontologios and Seismologion. Second half of 18th century.
Folios 81r-124r Historical Work of Neophytos Rodinos Kyprios. Second half of 18th century.
Folios125r-127r Alphabeton Symbouleutikon. Second half of 18th century.
Folios 127r-128v Megalynaria and a Canon in Honour of Theotokos (unfinished). Second half of 18th century.


Alternative Title:

Metaphysics and Theology of Vikentios Damodos and other five different books binded together.

Abstarct:

Source:

Holy Monastery of Saint Neophytos (Paphos, Cyprus)
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου (Πάφος, Κύπρος)

Publisher:

Library of the Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor :

Holy Monastery of Saint Neophytos (Paphos, Cyprus)
Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου (Πάφος, Κύπρος)

Type:

Text

Format:

PDF

Item Identification:

IMAN MSC 008a

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού

Relation:

Is part of:


Citation

Holy Monastery of Saint Neophytos (Paphos, Cyprus) and Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου (Πάφος, Κύπρος), “Μεταφυσική ἤτοι πρώτη φιλοσοφία καί φυσική θεολογία υπό Βικεντίου Δαμωδοῦ καί ἄλλα πέντε βιβλία διαφόρων συγγραφέων Χειρόγραφον 8α,” Αψίδα, accessed May 30, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/17303.

Geolocation