Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου, Χειρόγραφα
19 items in collection

Collector(s)

Στην συγκέντρωση του υλικού και την τεκμηρίωση του υλικού συνέβαλε Αρχιμανδρίτης π. Νεόφυτος ΕγκλειστριώτηςΠεργαμηνό Συριακό Ευαγγέλιο Χειρόγραφον 32


Ευχολόγιον Χειρόγραφον 9


Ανθολόγιο Αρχαίων Συγγραφέων Χειρόγραφο 46


Λειτουργία των Προηγιασμένων Χειρόγραφον 28


Μουσικό Ανθολόγιο Χειρόγραφον 20


Ακολουθία Αγίου Τρύφωνος Χειρόγραφον 40


Παλαίτυπον Ακολουθία Μωυσέως του Θεόπτου


Εξήγησις εις το δέκατον τρίτον κεφάλαιον της Αποκαλύψεως Χειρόγραφον 8β