Το παρεκκλήσιο του αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι κτισμένο σε μια καταπράσινη δασώδη περιοχή στα νοτιοανατολικά του χωριού. Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του μονόχωρου καμαροσκέπαστου ναού. Σήμερα είναι σε ερειπώδη μορφή αλλά από τα διασωζόμενα τμήματα του υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να γίνει αποκατάσταση και στέγαση του. Το μνημείο είχε τρείς κύριες εισόδους, στο μέσο του βόρειου, του νότιου και του δυτικού τοίχου. Οι τοιχοποιίες του ναού έχουν πάχος 80 περίπου εκ. και είναι δομημένες με ακατέργαστους σκληρούς λίθους από διαβάση και γάβρο.Το συνδετικό κονίαμα είναι ασβεστοκονίαμα με ένθετα τμήματα από κεραμίδια και πλίνθους. Η κόγχη του ιερού είναι ημικυκλική με διάμετρο 2.54 μ. και βέλος 1.97μ. Η ανωδομή ήταν πέτρινη οξυκόρυφος καμάρα η ακριβής γεωμετρία της οποίας προκύπτει από τα σωζόμενα τμήματα των τοίχων στα οποία φαίνεται τόσο η γένεση της καμάρας όσο και η ακτίνα στροφής των τόξων της καμάρας. Στο κάτω μέρος των τοίχων του μνημείου διασώζονται ακόμα σπάργανα τοιχογρα- φιών που βοηθούν στην χρονολόγηση του μνημείου στον 12ο αιώνα. Το μνημείο έχει εξωτερικές διαστάσεις 10.80μ. μήκος και 7 μ. πλάτος χωρίς την προεξοχή της ημικυκλικής αψίδας.


Alternative Title:

Παρεκκλήσιο Αρχαγγέλου Μιχαήλ εις Κελλάκι

Abstarct:

Source:

Holy Metropolis of Limassol
Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού

Publisher:

Library of Cyprus University of Technology
Digital Heritage Research Lab of Cyprus University of Technology

Contributor :

Holy Metropolis of Limassol
Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού

Type:

Image

Format:

PNG

Item Identification:

IML0073

Rights:

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Relation:

Is part of:


Citation

Holy Metropolis of Limassol and Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, “Church of Archangel Michael in Kellaki,” Αψίδα, accessed June 1, 2020, https://apsida.cut.ac.cy/items/show/17204.

Geolocation