Καππαής, Δημήτριος "Οι εν Κύπρω διαλάψαντες Άγιοι", Έκδοση Βιβλιοπωλείου Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Κύπρος 1998.

Collection